DEVOTIO UITVAARTVERZORGING

 

      085 1304584

 

Na een overlijden

Na een overlijden zal een arts officieel het overlijden moeten constateren en een verklaring van overlijden opmaken. Deze verklaring is uiteindelijk nodig om het overlijden aan te geven bij de gemeente. Het verzorgen en opbaren van de overledene en/of het overbrengen van de overledene kan uitsluitend gedaan worden als de arts het overlijden officieel heeft geconstateerd.

 

Als u contact met ons opneemt voor het melden van een overlijden stellen wij u de volgende vragen:

-     De overledene opbaren in zijn of haar vertrouwde omgeving of de overledene overbrengen naar een gekoelde ruimte elders.

-     Op welk moment en waar komen we bijelkaar om de details van de uitvaart te bespreken.

 

Het is niet noodzakelijk om direct na een overlijden contact met ons op te nemen. Dit voorkomt het nemen van overhaaste beslissingen en stelt u in de gelegenheid samen stil te staan bij deze indrukwekkende gebeurtenis.

 

 

 

 

Voor het organiseren van de uitvaart zijn slechts enkele dagen beschikbaar. U kunt rekenen op onze professionele hulp wat u ruimschoots  in de gelegenheid stelt na te denken over de te maken keuzes.

 

Tijdens het bespreken van de uitvaart zullen alle onderwerpen tot in de detail worden doorgenomen. Wij adviseren u vooraf na te denken over het volgende:

-     De locatie waar de uitvaart moet plaatsvinden.

-     Overzicht van adressen die u wilt aanschrijven.

-     Dag en tijdstip van de uitvaart. 

 

De dag en tijdstip van de uitvaart wordt in goed overleg besproken. Uw voorkeur wordt voorgelegd aan de betreffende locatie en definitief gereserveerd als overeenstemming is bereikt.

 

Daarnaast adviseren wij u het volgende:

-     Uitzoeken van de kleding.

-     Uitzoeken van de verzekeringspolissen.

 

Als u het op prijs stelt kunnen wij ondersteuning bieden bij de uitkering van uitvaartverzekeringen. Wij dragen zorg voor een schriftelijk verzoek tot uitkering en informeren de betreffende verzekeringsmaatschappij.

 

Er is ons alles aan gelegen u in de gelegenheid te stellen zorgvuldig en overwogen keuzes te maken. Om die reden informeren wij u over bovengenoemde. Heeft u naar aanleiding van onder andere bovengenoemde vragen, vernemen wij deze uiteraard graag.

Organiseren van de uitvaart